افزایش جمعیت از یک سو و تأمین پروتئین غذایی جوامع از سوی دیگر موجب گشته تا جهت رفع نیازهای تغذیه‌ای تلاش مستمری صورت گیرد. در این‌ بین توجه به پرورش طیور به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تأمین‌کننده پروتئین موردنیاز، مورد نظر کشورهای مختلف قرار گرفته است. در بین انواع طیور پرورشی، بلدرچین در طی سال‌های اخیر به‌ طور چشمگیری مورد توجه پرورش‌ دهندگان قرار گرفته است.

بلدرچین و جایگاه آن در طبیعت

بلدرچین‌ها معمولاً از گونه‌های غیر مهاجر هستند که در میان درختچه‌ها، درختان، مزارع کشاورزی و مناطق جنگلی زندگی می‌کنند. معمولاً شاهین‌ها، جغدها، روباه‌ها، راسوها، راکون ها و مارها برف و بوران، توفان و تگرگ، سیل، باران‌های شدید، خشک‌سالی، آتش‌سوزی، آفت‌کش‌ها جابجایی ماشین‌ها، برخورد با وسایل نقلیه و ساختمان‌ سازی و لگدکوب شدن آن‌ها توسط دام‌های اهلی از جمله عواملی هستند که باعث مرگ بلدرچین‌ها می‌شوند. این پرندگان نیاز به آرامش دارند که از طریق آب‌ و هوای ملایم و محل سکونت مناسب تأمین می‌شود.

عوامل تهدید بلدرچین ها

زیست شناسان 3 عامل اصلی تهدید بلدرچین‌ها را شناسایی کردند که عبارت‌اند از:
1- افزایش شدید استفاده از زمین‌ها برای تولیدات کشاورزی و علوفه‌ی دامی
2- نابودن شدن زمین‌ها جهت رشد جمعیت شهرنشینی
3- نابودن شدن بوته‌زارهای پوشیده جهت رشد درختان و جنگل‌ها تشدید کشاورزی، خسارت‌های زیادی به دنبال دارد.

با پیشرفت کشاورزی در قرن بیستم، مناظر به شکل غم‌انگیزی تغییر یافته است. بسیاری از زمینه‌ای کشاورزی مدرنیزه، محلی نامناسبی برای بلدرچین است. استفاده‌ی گسترده از آفت‌کش‌ها به‌طور غیرمجاز باعث آسیب به بلدرچین و حذف بسیاری از علف‌های هرز می‌شود.

به‌طور رایج بیشتر محصولات تناوبی مثلی ذرت، سویا و گندم مناسب هست. تأثیر کاشت این‌ها تغییرات کمتری در غذا ایجاد نموده و جوابگوی خوبی برای بلدرچین است.

جمعیت پویا

بلدرچین‌ها ازجمله گونه‌هایی می‌باشند که بی‌اندازه مرگ‌ومیر سالیانه و تولید مثل بالایی دارند. عوامل اصلی مرگ‌ و میر آن‌ها عبارت‌اند از:
1- خوردن تخم بلدرچین‌ها توسط پستانداران و مارها
2- جانورانی که قادر به صید بلدرچین‌های بالغ هستند، از قبیلی بعضی از موارد بالا به‌اضافه‌ی عدم ناسازگاری با محیط و شکارچیان بلدرچین‌ها. بسیاری از بلدرچین‌ها در اثر تغییرات آب‌وهوا و کمبود غذا در نهایت توسط صیاد شکار می‌شوند. این بلدرچین‌ها چاره‌ای جز تسلیم شدن ندارند. خوشبختانه رشد بلدرچین جهت تولید و فراوانی فرزندان آن‌ها در بسیاری از مراحل تولیدی انجام می‌شود.